Beroepscode (CAT):

Ik werk volgens de beroepscode van het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT).

Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode:

- Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.
  In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te
  berokkenen op wat voor manier dan ook.

- Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.

- In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.

- Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te
  brengen aan een reguliere arts.

- Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.

- Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten.

Je kunt de omschrijving van deze beroepscode ook terugvinden op de website van het CAT : www.catcollectief.nl


e © Copyright 2019 - blauwehandmassage.nl