Massage en intimiteit:

"Je hebt soms andere handen nodig om jezelf te kunnen voelen"

Dit is een serie van drie verschillende holistische massages waarbij ik je de mogelijkheid bied om in contact te gaan met jouw intimiteit.
Je wordt jezelf bewust van jouw lichaam. Je leert jezelf liefhebben en beseffen dat je Zelf liefde bent!
Intimiteit met jezelf is de basis voor intimiteit met de ander, je partner bijvoorbeeld.
Zoveel als je jezelf nabij bent en liefhebt, zo kun je ook in de nabijheid van de ander zijn en hem/haar liefhebben.

De massages die ik aanbied zijn:

1.  Intimiteit toelaten

2.  Zinnelijke bewustwording

3.  Helende liefde

4.  Dolfijn tantra (in ontwikkeling)

Deze massages zijn gericht op intimiteit, niet op seksualiteit.

Meer over deze massages lees je op de desbetreffende pagina's.
e © Copyright 2019 - blauwehandmassage.nl